Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 50] Triêm Y Thập Bát Điệt

TRIÊM Y THẬP BÁT ĐIỆT

Tuyệt học với đòn thế nhanh với khả năng tóm lấy và đánh gục đối thủ chỉ trong tích tắc trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 50 trở lên có thể học Triêm Y Thập Bát Điệt.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Triêm Y Thập Bát Điệt gồm chương 01  và chương 02 , cùng 20 Tàn Diệp Bị Vàng . Sau đó đến gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đổi Triêm Y Thập Bát Điệt Tổng Quyển .

Khi sở hữu Triêm Y Thập Bát Điệt Tổng Quyển, Đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Thốn Bộ Nan Hành mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Đi đến Chu Tiên Trấn gặp NPC Trương Bất Điệt (tọa độ: 930,-144) để nhận nhiệm vụ.

Làm theo lời của Trương Bất Điệt, đến gặp NPC Hành Cước Thương ở Chu Tiên Trấn (tọa độ: 715, -160) để nói chuyện.

Sau đó, Đại Hiệp đến gặp NPC Liễu Tam Mị ở Chu Tiên Trấn (tọa độ: 227,-91) nhận nhiệm vụ tiếp theo.

Truy tìm Man Ngưu Cuồn Cuộn tiêu diệt và lấy Thịt Man Ngưu  mang về. Man Ngưu chạy quanh đoạn đường được khoanh vùng trong hình dưới đây.


Trả nhiệm vụ cho Liễu Tam Mị và thu thập thêm 05 Xá Quả  (tọa độ: 327, -83).

Giao vật phẩm cho Liễu Tam Mị (tọa độ: 356,-85), nhận nhiệm vụ tiếp theo và phải đánh bại Liễu Tam Mị Lâm Thất Tuấn.

Cuối cùng, Đại Hiệp di chuyển đến gặp NPC Trương Bất Điệt ở Chu Tiên Trấn (tọa độ: 930,-144) nhận nhiệm vụ Sửa Cầu (mỗi 01 tiếng 01 lần), hoàn thành 03 lần để nhận được tuyệt học Triêm Y Thập Bát Điệt.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Triêm Y Thập Bát Điệt!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">