Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 60] Dã Cẩu Quyền

DÃ CẨU QUYỀN

Khi học và sử dụng được tuyệt kỹ Dã Cẩu Quyền một cách thành thục sẽ rất khả dụng trong các trận tỷ võ, đòn thế đơn giản nhưng uy lực vô cùng.

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 60 trở lên có thể học Dã Cẩu Quyền.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Dã Cẩu Quyền bao gồm chương 1  và chương 2 . Sau đó đến gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đồi thành Dã Cẩu Quyền Tổng Quyển .

Khi sở hữu Dã Cẩu Quyền Tổng Quyển, đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Thuận Phong Thuận Thủy mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Bốc đúng quẻ theo yêu cầu, Đại Hiệp đến thành Lạc Dương gặp NPC Bốc Hạo Trì (tọa độ: 497, 8) nhận nhiệm vụ.

Sau đó, Đại Hiệp đi đến Dư Hàng tìm NPC Hóa Lang mua Trà Hoa Phong Mật  (NPC Hóa Lang di chuyển đi lại xung quang Dư Hàng), đem về cho Bốc Hạo Trì rồi nhận nhiệm vụ tiếp theo.


Theo chỉ dẫn của nhiệm vụ, đến Hồng Trần Quán ở thành Phúc Châu (tọa độ: 179, -69) gặp NPC Đông Bách Thành (tọa độ: 44, 44).

Tiếp tục đối thoại với các NPC Độc Cô Vô Hoan, Thiết LiêmTô Vĩ Luân bên cạnh nhận được 3 nhiệm vụ.


- Nhiệm vụ 1: Đối thoại với NPC Hải Cảng Vũ Nữ ở thành Phúc Châu (tọa độ: 266, -46).

- Nhiệm vụ 2: Đối thoại với NPC Nữ Hiệp ở thành Phúc Châu (tọa độ: 184, -59) và đi nhặt vật phẩm ở tọa độ: 123, 200 (nhảy lên nóc nhà sẽ thấy vật phẩm).


- Nhiệm vụ 3: Đối thoại với NPC Ải Cẩu Gia ở thành Phúc Châu (tọa độ: 284, -101).

Cuối cùng, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, sẽ nhận được nhiệm vụ kế tiếp của Đông Bách Thành. Di chuyển đến Địa Cung 50 ở Thái Sơn, giết 500 Chiểu Trạch Thanh Xà ở tầng 1 và 500 con Chiểu Trạch Thiềm Thừ ở tầng 2, hoàn thành sẽ nhận tuyệt học Dã Cẩu Quyền.


Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Dã Cẩu Quyền!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">