Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 60] Nhất Dương Chỉ

NHẤT DƯƠNG CHỈ

Nhất Dương Chỉ do Thái Tổ Thần Thánh Văn Vũ Hoàng Đế Đoàn Tư Bình, vị vua đầu tiên của vương quốc Đại Lý sáng tạo ra cùng với Lục Mạch Thần Kiếm, được xem là hai võ công tuyệt kỹ của Đại Lý Đoàn Gia. Nhất Dương Chỉ là yếu chỉ điểm huyệt dùng ngón tay xuất chỉ gây sát thương, người dùng dồn nội lực vào ngón tay trỏ rồi bắn chỉ lực, tuy phạm vi nhỏ nhưng lực sát thương vô cùng cao. Nếu bị điểm huyệt bằng Nhất Dương Chỉ thì phải dùng chính Nhất Dương Chỉ để giải huyệt.

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 60 trở lên có thể học Nhất Dương Chỉ.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Nhất Dương Chỉ bao gồm từ chương 1 đến chương 4 , cùng 20 Tàn Diệp Xưa Cũ . Sau đó đến gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đổi thành Nhất Dương Chỉ Tổng Quyển .

Khi sở hữu Nhất Dương Chỉ Tổng Quyển, đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Phúc Trạch Lâm Môn mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Bốc đúng quẻ theo yêu cầu, Đại Hiệp tìm gặp NPC Chử Thiên Tầm (tọa độ:195, -383) ở ngoại ô Phúc Châu.

Tiếp theo, tìm NPC Cổ Nhân Vân (tọa độ: 185, -32) ở ngoại ô Hành Sơn. Sau đó thu thập 100 Ống Trúc Đông Hải  giao cho ông ta (có thể thu thập được trong phụ bản Hải Trung Cô Đảo độ khó Hiệp Khách).

Sau khi hoàn thành, Đại Hiệp đến chân núi Võ Đang tìm NPC Phó Niệm Tổ (tọa độ: 242, -60). Đánh bại các Võ Đang Tân Tú (tọa độ: 112, 166) theo sự nhờ vả của Phó Niệm Tổ, hoàn tất thì về tra nhiệm vụ cho Phó Niệm Tổ và nhận nhiệm vụ kế tiếp.


Đại Hiệp đến núi Hoa Sơn tìm NPC Chu Sùng Thánh (tọa độ: 669, -205) để nhận lấy Huyền Minh Kiếm . (lưu ý: đến tọa độ trên và nhảy qua vách đá đối diện để gặp NPC)

Cuối cùng, Đại Hiệp nhanh chóng đến Tiên Sầu Hiệp tìm Đoạn Phục Quang (tọa độ: 456, -281). (lưu ý: bấm chuột vào hắn rồi nhấn Huyền Minh Kiếm ở dưới, sau đó mới bắt đầu đánh hắn)

Đánh bại được Đoạn Phục quang, quay trở lại gặp Chu Sùng Thánh trả nhiệm vụ để nhận tuyệt học Nhất Dương Chỉ.


Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Nhất Dương Chỉ!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">