Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 60] Như Lai Thần Chưởng

NHƯ LAI THẦN CHƯỞNG

Như Lai Thần Chưởng là bộ võ công do Đức Phật Như Lai sáng tạo ra sau khi đã ngộ chánh pháp. Như Lai Thần Chưởng lúc xuất chiêu cần kết hợp thủ ấn, mỗi chiêu thức mang khí thế quang minh chính đại, uy lực bài sơn đảo hải, khinh thiên động địa. Khi xuất chiêu có lúc hình dạng Phật binh có lúc là Phật quang hoặc có khi cả hai.

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 60 trở lên có thể học Như Lai Thần Chưởng.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Như Lai Thần Chưởng bao gồm từ chương 1 đến chương 4 , cùng 20 Tàn Diệp Xưa Cũ . Sau đó gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đổi thành Như Lai Thần Chưởng Tổng Quyển .

Khi sở hữu Như Lai Thần Chưởng Tổng Quyển, đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Phúc Trạch Lâm Môn mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Bốc đúng quẻ theo yêu cầu, Đại Hiệp hãy tìm NPC Bát Giới Hòa Thượng đang say ở thành Lạc Dương (tọa độ: 333, 237).

Tiếp theo, đi tìm Vọng Cơ Quả  ở Chú Kiếm Cốc (tọa độ: 641, 170), đem về cho Bát giới Hòa Thượng ăn giải rượu và trò chuyện với ông ấy.

Nhận nhiệm vụ hóa trang thành Nghi Lâm, để có được Công cụ cải trang: Nghi Lâm  thì Đại Hiệp cần làm các nhiệm vụ Tri Kỷ Khó TìmNPC Nghi Lâm (tọa độ: 724, 182). (lưu ý: khi làm nhiệm vụ may mắn mới nhận được)

Sau khi có vật phẩm yêu cầu, dùng vật phẩm để cải trang thành Nghi Lâm rồi đi tìm NPC Ông Sa Hòa (tọa độ: 548, -203).

Đại Hiệp cởi bỏ cải trang và mua vật phẩm Lạc Dương Hoàn Du Khoán (thấp)  ở mục Sinh Hoạt / Hôn Nhân trong Thương Thành. Sau đó, Đại Hiệp chọn diễu hành mục đầu tiên ở Ông Sa Hòa.


Sau khi diễu hành xong, đến gặp NPC Ách Bà Bà (tọa độ: 511, -137) để nhận nhiệm vụ tiếp theo.

Theo chỉ dẫn nhiệm vụ đến Thái Sơn, tìm và đánh bại Kim Sản Lữ Nguyên (tọa độ: 605, -122) có thể nhận được Điêu Hoa Mộc Hạp  (lưu ý: quái này cứ xuất hiện 1 tiếng 1 lần, hãy đánh đến khi nhận được vật phẩm). Cuối cùng, quay về gặp Ông Sa Hòa trả nhiệm vụ và nhận được tuyệt học Như Lai Thần Chưởng.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Như Lai Thần Chưởng!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">