Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 60] Thái Tổ Trường Quyền

THÁI TỔ TRƯỜNG QUYỀN

Tương truyền bộ Thái Tổ Trường Quyền là do Tống Thái Tổ - Triệu Khuông Dẫn sáng tạo ra, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, sau lập ra được Đại Tống. Bộ quyền pháp này được xem là tuyệt học Thiếu Lâm.

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 60 trở lên có thể học Thái Tổ Trường Quyền.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Thái Tổ Trường Quyền gồm chương 1  và chương 2 . Sau đó đến gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đổi thành Thái Tổ Trường Quyền Tổng Quyển .

Khi sở hữu Thái Tổ Trường Quyền Tổng Quyển, đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Thuận Phong Thuận Thủy mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Bốc đúng quẻ theo yêu cầu, Đại Hiệp lên đường đến Dư Hàng nói chuyện với NPC Triệu Lâm (tọa độ: 498, 52).

Sau đó, Đại Hiệp đi tìm và nhặt Đại Tổ Chưởng Phổ  ở tọa độ (tọa độ: 202, 39) rồi giao lại cho Triệu Lâm.

Theo lời chỉ dẫn của Triệu Lâm, đến gặp NPC Bạch Đại Nhân ở thành Hành Sơn (tọa độ: 180, 213) nhận nhiệm vụ rồi thu thập đủ 2000 Tứ Phẩm Anh Hùng Lệnh  (vật phẩm rơi trong phụ bản cấp 60).

Nghe lệnh của Bạch Đại Nhân, tiến hành dán thông báo tại thành Hành Sơn (tọa độ: 172, 162), sau khi hoàn tất quay về gặp Triệu Lâm.

Tiếp theo, Đại Hiệp cần phải đánh bại 300 Mai Trang Ác Nô theo sự nhờ vả của Triệu Lâm và tiến hành đối thoại với NPC Mai Trang Ác Nô gần đó. Sau khi hoàn thành, quay lại gặp Triệu Lâm.


Cuối cùng, Đại Hiệp đến Tiên Hà Lĩnh gặp NPC Triệu Phổ (tọa độ: 492, - 93) nói chuyện. Thu thập Thái Tổ Chưởng Phổ  (có thể nhặt được khi tham gia các phụ bản Liên Vân Cô Bảo, Thanh Thành Phúc Diệt và Trấn Tung Bảo Tháp) theo chỉ dẫn.

Sau khi tìm được Thái Tổ Chưởng Phổ, Đại Hiệp về trả nhiệm vụ và đi đọc di bài của Ma Thái Tổ (595, -156) để nhận tuyệt học Thái Tổ Trường Quyền.


Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Thái Tổ Trường Quyền!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">