Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 60] Thanh Tâm Phổ Thiện Chú

THANH TÂM PHỔ THIỆN CHÚ

Thanh Tâm Phổ Thiện Chú là một khúc nhạc do Nhậm Doanh Doanh sáng tác, có tác dụng trị thương và cũng chính bản nhạc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú này đã được Nhậm Doanh Doanh đàn cho Lệnh Hồ Xung nghe để trị thương và tĩnh tâm.

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 60 trở lên có thể học Thanh Tâm Phổ Thiện Chú.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Thanh Tâm Phổ Thiện Chú bao gồm từ chương 1 đến chương 4 , cùng 20 Tàn Diệp Xưa Cũ . Sau đó gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đổi Thanh Tâm Phổ Thiện Chú Tổng Quyển .

Khi sở hữu Thanh Tâm Phổ Thiện Chú Tổng Quyển, đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Phúc Trạch Lâm Môn mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Bốc đúng quẻ theo yêu cầu, Đại Hiệp hãy đến gặp NPC Lục Trúc Ông ở thành Lạc Dương (tọa độ: 237, 170) nhận nhiệm vụ.

Theo chỉ dẫn đến đối thoại với NPC Nhậm Doanh Doanh (tọa độ: 191, 160) và NPC Hà Vân Phi ngay gần đó (tọa độ: 200, 157).


Nghe theo lời của Nhậm Doanh Doanh, đi tìm NPC Tư Mã Đại ở Chu Tiên Trấn (tọa độ: 482, 142) và tiến hành điều tra thi thể đệ tử Thiên Hà Bang theo chỉ dẫn. Sau đó, về báo lại cho Nhậm Doanh Doanh.

Nhận ủy thác của Doanh Doanh cô nương, Đại Hiệp phải đánh bại Thanh Thiên Kim Thiền Thần Ma ở Nam Cương (tọa độ: 264, -260). Khi hoàn tất trở về gặp lại Nhậm Doanh Doanh.

Tiếp theo, Đại Hiệp đên Gia Châu để thu thập 5 Thông Thiên Thảo (tọa độ: 680, -79) và 5 Đề Hồ Hương (tọa độ: 198, 178). Xuất hiện xung quanh khu vực theo tọa độ.


Cuối cùng, quay lại trả nhiệm vụ và hoàn tất các nhiệm đối thoại còn lại để nhận tuyệt học Thanh Tâm Phổ Thiện Chú.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Thanh Tâm Phổ Thiện Chú!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">