Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 60] Tỏa Hiệp Thối Pháp

TỎA HIỆP THỐI PHÁP

Tỏa Hiệp Thối Pháp (hay còn gọi là Tảo Diệp Thoái pháp) "đá tắt đèn dầu, chỉ đá tắt đầu ngọn lửa, không đá đổ đạp vỡ chén dầu mà ngay cả dầu trong chén cũng không đổ ra một giọt". Bộ pháp nhanh nổi danh thiên hạ, chiêu trước chưa qua chiêu sau đã tới, chiêu này nối tiếp chiêu kia, vòng nọ nối vòng kia. Nhân sĩ giang hồ thậm chí trêu đùa "Tảo Hiệp Thối Pháp" chiêu sau nhanh hơn chiêu trước, thật đúng là không dừng lại được. 

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 60 trở lên có thể học Tỏa Hiệp Thối Pháp.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Tỏa Hiệp Thối Pháp bao gồm chương 1  và chương 2 . Sau đó đến gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đổi thành Tỏa Hiệp Thối Pháp Tổng Quyển .

Khi sở hữu Tỏa Hiệp Thối Pháp Tổng Quyển, đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Thuận Phong Thuận Thủy mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Bốc đúng quẻ theo yêu cầu, Đại Hiệp hãy đến Nga Mi phái tìm Thạch Thụ (tọa độ: 395, -53) nhặt lấy Thanh Diệp , tiếp tục đối thoại với NPC Vong Trần (tọa độ: 381, -45) ngay bên cạnh.


Đại Hiệp sẽ bắt đầu hành trình của mình, đầu tiên là đến ngoại ô Hành Sơn tìm NPC Lâm Chu Dân (tọa độ: 342, 204) nhận nhiệm vụ. (Đại Hiệp phải khinh công lên đỉnh tháp mới gặp được NPC này)

Tiếp theo, Đại Hiệp đến núi Hoa Sơn gặp NPC Tiêu Nhất Kiếm (tọa độ: 439, -218) nhận nhiệm vụ. (NPC này đứng trên thân cây, cần dùng khinh công di chuyển lên)

Tiếp tục đến Thiếu Thất Sơn tìm NPC Khinh Âm Tăng (tọa độ: 287, -179) nhận nhiệm vụ. (tọa độ này không thể tìm kiếm, cần đến địa điểm gần với tọa độ này rồi dùng khinh công nhảy lên núi để gặp)


Tiếp tục đến Tiên Sầu Hiệp gặp NPC Vân Du Đạo Nhân (tọa độ: 240, 281) nhận nhiệm vụ. (dùng khinh công nhảy lên tảng đá)

Tiếp tục đến Long Tuyền gặp NPC Thanh Tuyền (tọa độ: 828, 286). (tọa độ này không thể tìm kiếm, cần đến địa điểm gần với tọa độ này rồi dùng khinh công nhảy qua vách núi bên cạnh)


Cuối cùng, Đại Hiệp phải đi thu thập 200 Hộp Bút Liên Vân  (nhặt được trong phụ bản 60) rồi quay lại gặp Vong Trần ở Nga Mi phái hoàn thành nhiệm vụ để nhận tuyệt học Tỏa Hiệp Thối Pháp.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Tỏa Hiệp Thối Pháp!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">