Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 70] Dịch Cân Kinh

DỊCH CÂN KINH

Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh là một trong hai bộ môn pháp trấn phái của Thiếu Lâm. Dich Cân Kinh là nội công tối thượng do Đạt Ma Sư Tổ phải diện bích 9 năm mới sáng tạo ra, bản thân nó là kết tinh của Đạt Ma. Bí kíp Dịch Cân Kinh được viết bằng tiếng Phạn khó hiểu, nhưng khi nhúng vào nước sẽ xuất hiện những hình ảnh một nhà sư tập những động tác tương tự như thuật Yoga ngày nay. Người thường không hiểu tiếng Phạn khó luyện thành, chỉ có người có cơ duyên thấy được đồ hình mới may mắn thần công đại thành. 

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 70 trở lên có thể học Dịch Cân Kinh.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Dịch Cân Kinh bao gồm từ chương 1 đến chương 5 , cùng 50 <Dịch Cân Kinh> Tàn Diệp . Sau đó đến gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đổi thành Dịch Cân Kinh Tổng Quyển .

Khi sở hữu Sinh Tử Phù Tổng Quyển, đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Tử Khí Đồng Lai mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Bốc đúng quẻ theo yêu cầu, Đại Hiệp đến Thiếu Lâm Tự gặp NPC Tiểu Sa Di (tọa độ: 148, 108) nhận nhiệm vụ thu thập.

Tiến hành thu thập các nguyên liệu sau (dễ dàng nhặt được khi đánh quái level 6x, 7x và 8x):

- 999 Đỗ Trọng .

- 699 Thảo Quả .

- 399 Linh Chi .

Sau khi giao đủ vật phẩm, đến gặp NPC Nhậm Doanh Doanh ở Thiếu Lâm Tự (tọa độ: 181, -2).

Tiếp theo Đại Hiệp đi tìm NPC Lệnh Hồ Xung (tọa độ: 407, 36), sau đó đối thoại với NPC Phương Minh bên cạnh.

Trả nhiệm vụ tại Nhậm Doanh Doanh và tìm NPC Lão Đầu Tử (tọa độ: 233, 7), nhận  3 nhiệm vụ mới.

Hoàn thành 3 nhiệm vụ được giao như sau:

- Nhiệm vụ 1: nói chuyện với NPC Tổ Thiên Thu (tọa độ: 266, 85), Đại Hiệp phải nhảy lên trên cây để gặp NPC.

- Nhiệm vụ 2: nói chuyện với NPC Kế Vô Thi (tọa độ :173, 168), Đại Hiệp đi vào con ngỏ nhỏ sẽ thấy NPC.

- Nhiệm vụ 3: nói chuyện với NPC Bình Nhất Chỉ (tọa độ: 382, 35), Đại Hiệp đến địa điểm và nhảy lên đỉnh tháp để gặp NPC.

Sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ trên, trở về trả nhiệm vụ cho Nhậm Doanh Doanh và nhận nhiệm vụ kế tiếp là thu thập Trú Nhan Đan  ở thành Lạc Dương (tọa độ: 183, 148), tiếp tục làm nhiệm vụ theo hệ thống tự động dẫn đường.

Cuối cùng, Đại Hiệp đến núi Hoa Sơn đánh bại Cự Viên (tọa độ: 449, -188), làm nhiệm vụ tự động dẫn đường và nhận được tuyệt học Dịch Cân Kinh.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Dịch Cân Kinh!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">