Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 70] Long Tượng Bàn Nhược Công

 

LONG TƯỢNG BÀN NHƯỢC CÔNG

Long Tượng Bàn Nhược Công ( Long Tượng Bát Nhã Công) là môn công phu bí truyền của phái Mật Tông ở Tây Tạng, nghe nói mỗi đòn Long Tượng bàn Nhược Công đánh ra bằng lực của 10 con voi 10 con rồng. Môn võ công này tuy có thiên hướng phật môn nhưng lại có nhược điểm luyện tầng càng cao, sát ý càng mạnh, càng khó nắm bắt được tâm tính của bản thân dễ trở thành tà công. Chỉ duy nhất Kim Luân Pháp Vương là người có thành tựu cao nhất luyện được đến tầng thứ 10 trong 13 tầng của môn võ học này.

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 70 trở lên có thể học Long Tượng Bàn Nhược Công.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Long Tượng Bàn Nhược Công bao gồm từ chương 1 đến chương 5 , cùng 50 <Long Tượng Bàn Nhược Công> Tàn Diệp . Sau đó gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đổi thành Long Tượng Bàn Nhược Công Tổng Quyển .

Khi sở hữu Long Tượng Bàn Nhược Công Tổng Quyển, đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Tử Khí Đồng Lai mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Bốc đúng quẻ theo yêu cầu, Đại Hiệp đến gặp NPC Võ Sĩ (tọa độ: 233, -238 / 269, -301 / 198, -389 / 224, -59 / 210, 258) ở Long Tuyền, Võ Sĩ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại các tọa độ trên.

Dựa vào Tung Tích Long Tượng  thì Đại Hiệp phải thu thập 3 quyển Thượng, Trung và Hạ của Long Tượng Bàn Nhược Công:

1. Quyển Thượng : Đến (tọa độ : 462, 292) tiến hành nhảy xuống tự sát. Nếu không được phải thay đổi vị trí, khi nhảy xuống phải chết (không được chạm vào bờ vực hay bờ đá).

2. Quyển Trung : Gặp NPC Khương Bá di chuyển xung quanh thành Hành Sơn. Sau khi nhận nhiệm vụ tìm các vật phẩm xuất hiện ngẫu nhiên trên mái nhà tại các tọa độ : 405, -59 / 265, 194 / 113, 107 / 307, 166 / 180, 211.


3. Quyển Hạ : Gặp NPC Nam Cung Ngạo ở Thiếu Thất Sơn để nhận nhiệm vụ thu thập:

- Thu thập Giáp Côn  (dụng cụ tra khảo có được khi tham gia các hoạt động bang).

- Thu thâp Hành Tiêu Lệnh (C-5) .

- Thu thập 10 Hủ Độc Minh Đà  (có được khi tham gia phụ bản Thanh Thành Phúc Diệt độ khó anh hùng trở lên).

Hoàn thành thì Đại Hiệp trả nhiệm vụ cho Nam Cung Ngạo và đến Chú Kiếm Cốc gặp NPC Đổng Bà Bà (tọa độ: 440, -210), nhận nhiệm vụ đánh bại Long Tượng Thủ Vệ (tọa độ: 445, -188) ở gần đó để nhận Quyển Hạ.


Cuối cùng, Đại Hiệp mang tất cả sách thu thập được về Long Tuyền giao cho NPC Hứa Thiện (tọa độ: 670, -471), nhận được tuyệt học Long Tượng Bàn Nhược Công.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Long Tượng Bàn Nhược Công!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">