Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 70] Thánh Hỏa Lệnh

THÁNH HỎA LỆNH

Thánh Hỏa Lệnh hay Thánh Hỏa Lệnh thần công là bí kíp nội công thượng thừa được khắc trên Thánh Hỏa Lệnh (bảo vật) của Minh Giáo. Minh Giáo thờ thần lửa, giáo chúng Minh Giáo đời đời tôn thờ Thánh Hỏa Lệnh, ai có được Thánh Hỏa Lệnh sẽ được phong làm giáo chủ, 6 tấm Thánh Hỏa Lệnh bắt nguồn từ Ba Tư.

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 70 trở lên có thể học Thánh Hỏa Lệnh.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Thánh Hỏa Lệnh bao gồm từ chương 1 đến chương 5 , cùng 50 <Thánh Hỏa Lệnh> Tàn Diệp . Sau đó đến gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để đổi thành Thánh Hỏa Lệnh Tổng Quyển .

Khi sở hữu Thánh Hỏa Lệnh Tổng Quyển, đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Tử Khí Đồng Lai mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Bốc đúng quẻ theo yêu cầu, Đại Hiệp đến thành Hành Sơn gặp NPC Vũ Nương (tọa độ: 129, 104) nhận được 2 nhiệm vụ là Tình báo 1Tình báo 2.

- Tình báo 1: đánh bại Bạch Tiểu Sinh (tọa độ: 438, -24). Địa điểm này không thể di chuyển đến, Đại Hiệp đến vị trí khoanh trên bản đồ và nhảy lên mới thấy quái này.


- Tình báo 2: gặp NPC Cô Nhi ở (tọa độ: 186, -13), sau đó nhặt vật phẩm ở (tọa độ: 310, -64) đâu đó sau nhà.


Trả nhiệm vụ cho Vũ Nương, nhận 2 nhiệm vụ kế tiếp ở NPC Bản Bản Đăng (tọa độ: 162, -9).

- Nhiệm vụ 1: Gặp NPC Dương Bao (tọa độ: 280, 359) ở Lạc Dương, đối đáp câu trả lời lần lượt là: Trời mát > 361 cái > Nghi thức kết minh >  Mãnh Tử > Cờ Tướng > Ngủ Đứng > Đỉnh đầu > Tiết thu > Gia Cát Lượng > Phong Thủy Thám Khám. Sau đó quay lại trả nhiệm vụ Bản Bản Đăng.

- Nhiệm vụ 2: Nhảy lên nóc Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu ở Dư Hàng (tọa độ: 506, 242) đối thoại với NPC Tạ Hiếu, sau đó tỉ võ thắng 9 lần trong Tỷ Võ Tự Do hoặc Huyết Chiến.


Cuối cùng, sau khi hoàn thành tỷ võ quay lại gặp Tạ Hiếu. Trở về nhận nhiệm vụ từ Bản Bản Đăng đến, sau đó tìm và nhảy lên cột lửa ở Nhật Nguyệt Thần Giáo (tọa độ: 119, -153) nhặt Thánh Hỏa  về trả nhiệm vụ nhận được tuyệt học Thánh Hỏa Lệnh.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Thánh Hỏa Lệnh!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">