Tieu Ngao Giang Ho Game PC - Logo
img over fanpage
TUYỆT HỌC

[Cấp 80] Lăng Ba Vi Bộ

LĂNG BA VI BỘ

Lăng Ba Vi Bộ là một trong bộ pháp võ học của Tiêu Dao phái được Tiêu Dao Tử sáng tạo ra. Lăng Ba Vi Bộ là dựa vào Chu Dịch 64 quẻ phương vị mà thành. Lúc chiến đấu dựa vào bộ pháp này khiến đối thủ không có cách nào đánh trúng bản thân. Mặt khác Lăng Ba Vi Bộ có thêm một loại công dụng khác là khi bước chân chạy hết 64 quẻ đúng một chu thiên thì nội lực sẽ tăng thêm.

 Điều kiện:

- Nhân vật từ cấp độ 80 trở lên có thể học Lăng Ba Vi Bộ.

 Hướng dẫn nhiệm vụ:

Đại Hiệp phải thu thập đủ các chương của tuyệt học Lăng Ba Vi Bộ bao gồm từ chương 1 đến chương 10 , cùng 100 <Lăng Ba Vi Bộ> Tàn Diệp . Sau đó đến gặp NPC Mặc Phong ở thành Lạc Dương (tọa độ: 802, 71) để tiến hành đổi Lăng Ba Vi Bộ Tổng Quyển .

Khi sở hữu Lăng Ba Vi Bộ Tổng Quyển, đến gặp NPC Phúc Duyên Thần Toán ở thành Lạc Dương (tọa độ: 734, 90) bốc quẻ, phải bốc được quẻ Thiên Quan Chúc Phúc mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ.

Bốc đúng quẻ theo yêu cầu, Đại Hiệp ra bến tàu gặp NPC Dương Tử Cửu tại thành Lạc Dương (tọa độ: 537, 217) nhận nhiệm vụ.

Tiếp tục di chuyển đến Dược Vương Cốc đánh bại 5 Mộng Diện Nhân (tọa độ: -10, 152), sau đó đối thoại với NPC Tử Hà Khách (tọa độ: -43 , 157).


Đại Hiệp đến gặp NPC Dư Bắc Côn ở núi Thanh Thành (tọa độ: 436, 231), Dư Bắc Côn đứng trên lầu 2 nên phải dùng khinh công nhảy lên mới có thể nói chuyện được.

Nhận nhiệm vụ, trong vòng thời gian 1 phút phải tìm gặp được NPC Trình Vạn Bằng (tọa độ: 528, -247), Trình Vạn Bằng ở đỉnh núi đối diện Dư Bắc Côn.

Nhận nhiệm vụ, tiến hành đánh bại Tứ Đại Thiên Vương đứng phía dưới chân núi chỗ Trình Vạn Bằng đứng gồm:

- Hoàng Thái Nhất.

- Phùng Di.

- Đới Nữ Mộng.

- Hạ Ngữ Băng.

Sau đó, quay lại gặp Trình Vạn Bằng trả nhiệm vụ. Cuối cùng, Đại Hiệp di chuyển đến địa cung Yểm Đáp Hán Lăng (tầng 1) ở Gia Châu, tiến hành đánh bại Phục Khinh Văn (tọa độ: 455, 167) và quay lại núi Thanh Thành gặp Dư Bắc Côn hoàn thành nhiệm vụ nhận được tuyệt học Lăng Ba Vi Bộ.

Nếu quý Đại Hiệp có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Tiếu Ngạo - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Chúc Đại Hiệp sẽ tu luyện thành công tuyệt học Lăng Ba Vi Bộ!

Tiếu Ngạo Giang Hồ,

Kính bút

logged_in_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?" logged_out_greeting="Chào huynh tỷ! Phương Nhi có thể trợ giúp thông tin gì đến huynh tỷ ạ?">